Ispitivanje organizacijske klime podrazumijeva ispitivanje opće psihološke atmosfere u Vašoj kompaniji koja direktno utječe na produktivnost Vaših zaposlenika. Iz tog razloga, ispitivanje organizacijske klime je projekt od ključnog interesa pri objašnjenju i razumijevanju ponašanja ljudi u organizaciji. 

Osim metode "papir-olovka" DEKRA ispitivanje organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika provodimo i putem naše web aplikacije - DEKRA HR.net.