Posredovanje pri zapošljavanju podrazumijeva razradu profila idealnog zaposlenika te identificiranje i privlačenje profesionalaca koji će se idealno uklopiti u Vašu poslovnu organizaciju.

DEKRA koraci saradnje u procesu posredovanja pri zapošljavanju:

  • Analiza i priprema projekta
  • Pridobijanje kandidata
  • Proces selekcije kandidata
  • Lista najboljih kandidata
  • Organizacija intervjua klijent - kandidat
  • Postselekcijska faza