Konkursi
Mjesto rada
Rok prijave

Hercegovina
05. 05. 2019.

Sarajevo-Tuzla
05. 05. 2019.

Mrkonjić Grad, Jajce
03. 05. 2019.

Šamac, Petrovo, Pelagićevo, Jabučik, Gradačac, Gračanica, Modriča
03. 05. 2019.

Drvar, Glamoč
30. 04. 2019.

Veliki Bukovec i Belovar, Hrvatska
26. 04. 2019.

Veliki Bukovec, Hrvatska
26. 04. 2019.